نسیم

وبلاگ شخصی امیر محمد فلاحتی

نسیم

وبلاگ شخصی امیر محمد فلاحتی

سلام ...
به همه شمایی که زندگی می کنید
زندگی را می بینید
زندگی را لمس می کنید

به همه شماهایی که می دانید زندگی واقعیت ندارد
و فضایی مجازی هم نیست
زندگی تصمیم است ، ساختن است ، صحیح غلط است
زندگی آزمون آنلاینی است که در آخر جواب های اشتباه را نشانت می دهند و ردت می کنند

زندگی معنا پیدا خواهد کرد وقتی که از فضای امتحان آنلاینش خارج شوی ...